Περιφερειακή Αριστεία

Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης (ΚΕ – ΥΠΚ)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Τεχνικές παρουσιάσεις προόδου των ερευνητών

Τεχνικές Εκθέσεις

Οργανολογία

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες των οργάνων, τη χωροθέτηση, υπεύθυνο/η επικοινωνίας, τον κατάλογο μετρήσεων/δειγμάτων.

Δημοσιεύσεις